LOGO VE KURUMSAL KİMLİK TASARIMI

30-01-2023 15:52    15

Kurumsal Kimlik

Bir firmanın kendini görsel olarak ortaya çıkarmasıdır. kurumsal iletişim ve kurumsal davranış olarak  görsel göstergelerin bir araya gelmesi ile hedeflenen kitlenin gözünde bir kurumsal imaj oluşturmasıdır. Kurumsal imajın olumlu olması o firmanın prestiji ve itibarı açısından büyük önem taşır. Kurumsal kimlik tasarımı iş hayatında firmaların başarılı olabilmesi için çok büyük bir öneme sahiptir. 

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Yapılan araştırmalar ve firma yöneticileri ile yapılan görüşmeler  güçlü bir kimliğe sahip olan firmaların, diğerlerine oranla %25 daha iyi performansa sahip olduğunu göstermektedir.

Kurumsal kimlik tasarımı, net bir kimlik oluşturmak ve diğer firmalardan ayırt edilebilmeniz için büyük önem taşıyor.Müşterilerinizin akıllarında kalma ihtimalinizi artıyor. Apple, Mercedes, Samsung gibi büyük markaları düşünün, kendilerine ait kimliğe ve karakterlere sahip olduklarını göreceksiniz.Günümüzde bu markaların bu kadar bilinir ve tercih edilir olmalarındaki en büyük etken kurumsal kimlikleridir.

Kurumsal Kimlik Tasarımı Nedir?

Kurumsal kimlik tasarımı, en basit haliyle bir firmanın görsel olarak varlığının tamamıdır.Bunu tasarlarken bir hikaye yaratmalı ve firmanın kimliğini bu hikayeyle uyumlu bir görsellikle bütünleştirmelidir.

Kurumsal kimlik, logodan yazı tipine, logo için tasarlanan görsele,etiket satırına, kullanılan renk paleti ve imajlara kadar bir firmanın genel yüzünü temsil etmek için seçilen tüm unsurlardır.

Kurumsal Kimliğin Dört Önemli Unsuru

Logo

Logo, kurumsal kimliğin görsel açıdan en belirgin aşamasıdır. Markanın hedef kitlelerinizin hafızasında anında canlanmasını sağlar.Buna örnek olarak, Apple’ın ısırılmış elması, İnstagramın fotoğraf iconu, tek bir görsel ögenin tüm bu markaları tanımlamasına iyi birer örnektir.

Yazı tipi

Logodan sonra büyük önem taşıyan kurumsal kimlik unsuru ise yazı tipidir. Genel olarak logoyla birlikte kullanıldığı için, tasarlamış olduğunuz logonuz ile bütünlük oluşturarak akılda kalması gereklidir. Yazı tipinin stili, boyutu, şekli ve rengi bile markaya dair birçok şey ifade edebilir. Markanın samimi, eğlenceli ya da hangi kesime hitap etiiği gibi farklı kimliklere bürünebilmesini sağlamaktadır.

İmajlar

Günümüzde imajlar kelimelerden daha önemli bir konumda olduğu için, onları da kurumsal kimliğin önemli bir parçası olarak görmemiz gerekmektedir. Tasarlanan illüstrasyondan fotoğrafa kadar tüm görselliğin markayla uyumlu  şekilde ele alınması gerekir.

Marka kiti

Marka kitleri, kurumsal kimliğinizi belirledikten sonraki aşamada bunların nasıl uygulanacaklarını gösterir.Örnekleyecek olursak, reklam panolarından sosyal medya paylaşımlarına, yaka kartlarından önlüklere kadar her türlü kurumsal ögenin tasarımında başvurulan kittir.


Etiketler: